Met mijn sterke drive en duidelijke eigen visie op HR draag ik bij aan de professionalisering van (IT) organisaties!

Succesvol afgeronde opdrachten zeggen meer… en bekijk één van de casussen op deze pagina.

Als HR Manager & HR Business Partner heb ik ervaring met :

  • Sparringpartner directie / management
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Cultuurontwikkeling
  • Arbeidsvoorwaardenbeleid, functiehuizen en functiewaardering
  • Verzuimvraagstukken
  • Personeelsbeleid
  • Talent Development
  • Recruitment 
  • ARBO
  • HR implementatietrajecten
  • HR advisering
  • Scrum / Agile werkwijze 
  • Inrichten HR processen

ChainPoint BV

HR Business Partner

Opdracht:
 
Ons bedrijf groeit en moet professionaliseren, kun jij ons op praktische wijze ondersteunen bij deze ontwikkeling?

Opdrachtgever : ChainPoint BV

Opdracht: 
Ons bedrijf groeit en moet professionaliseren, kun jij ons op praktische wijze ondersteunen bij deze ontwikkeling?

Het brengen van verandering is enerzijds gelegen in het ontwikkelen van goede HR instrumenten. Daarom heb ik een aantal zaken ingevoerd om de HR processen te verbeteren. Daarnaast bestaat een belangrijk onderdeel van mijn werk uit gesprekken met management en medewerkers.

Juist het geven van feedback en het sparren over situaties, maakt dat mensen zich verder ontwikkelen. Daarbij stimuleer ik mensen tot meer openheid in de gespreksvoering.

Daarnaast geef ik invulling aan de ontwikkeling van de organisatie door bijvoorbeeld het gesprek op gang te brengen over de verwachtingen rondom leiderschap.
Dit is in mijn visie een belangrijk speerpunt als het gaat om professionalisering. In dit kader heb ik enkele workshops georganiseerd met medewerkers en management. Ook geef ik invulling aan programma’s om de teams beter te laten functioneren.

Desirée Benda, mede oprichter ChainPoint BV

Hanneke helpt ons met het verder professionaliseren van de HR-activiteiten. Hanneke helpt ons de vastlegging van evaluatiegesprekken en verbetertrajecten te verbeteren. Hanneke is een goede, plezierige en deskundig gesprekspartner. Hanneke heeft een goede kijk op en gevoel voor wat er in een organisatie speelt en weet dit ook naar boven te halen en te bespreken met het management. Hanneke is voor onze medewerkers een vertrouwenspersoon waar de drempel laag is om bij binnen te lopen.

Kortom: We zijn blij dat je voor ChainPoint wilt werken

De steekwoorden die horen bij je dienstverlening zijn: Betrouwbaar, gestructureerd, proactief, visie, heldere kijk op situaties, creatief, open communicatie, professioneel, vraagt door, vasthoudend.