Als HR Coach bevorder ik werkgeluk in organisaties!

Individuele betrokkenheid en werkplezier

Geluksbeleving in teams

Inspirerende werkplek

Als HR Coach ligt mijn focus op het creëren van een stimulerende werkplek waar mensen met plezier en grote betrokkenheid samenwerken aan het leveren van prestaties. 

Als HR Coach heb ik ervaring met:

  • Het werken aan medewerkerstevredenheid en het creëren van een inspirerende werkplek.  
  • Het vertalen van de visie en strategie naar handvatten voor medewerkers, zodat ze hier vorm en inhoud aan kunnen geven. 
  • Het leggen van de verbinding tussen doelen en mogelijkheden van de organisatie en individuele wensen en behoeften.
  • Het voeren van het ‘goede’ gesprek met individuele medewerkers.
  • Het stimuleren van mensen om het beste uit zichzelf te halen.
  • Het boven water krijgen van wensen en behoeften van medewerkers en dit vertalen naar mogelijke oplossingen.
  • Het werken met teams aan onderling vertrouwen, het verbeteren van de samenwerking en communicatie.
  • Het inrichten van HR processen die bijdragen aan medewerkertevredenheid en een stimulerende werkplek.
  • Het leggen van een goede basis voor de ontwikkeling van talent en het vormgeven van Talent Development programma’s. 
  • Ervoor zorgen dat mensen zich welkom voelen als ze binnenkomen maar ook dat ze als ambassadeur het bedrijf weer verlaten.